Lover

Publisert 16.01.2013     Sist endret 28.05.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 19.12.2003 124
Lov om husdyravl (Husdyravlsloven – avlsl) 04.11.1992 130

Regelverk og veiledning