Lover


Publisert 16.01.2013 | Sist endret 25.10.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 19.12.2003 124
Lov om husdyravl 04.11.1992 130

Regelverk og veiledning