Lover

Publisert 25.01.2021     Sist endret 24.02.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 19.12.2003 124
Lov om husdyravl (Husdyravlsloven – avlsl) 04.11.1992 130

Regelverk og veiledning