Regelverksprosess

Endring i forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest

Publisert 04.02.2021     Sist endret 14.06.2021

EU har vedtatt en forordning som endrer forordning (EU) 2017/717 som er gjennomført i norsk rett i forskrift 31. januar 2018 nr. 145 om avl av storfe, svin, sau, geit og hest.

Endringen går ut på å forskriftsfeste nye EØS-krav om standardskjemaer for avlssertifikater. De nye sertifikatene har et mer utskriftsvennlig format og gir en sikrere dokumentasjon av identiteten til avlsdyrene og avlsproduktene.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsakt vedtatt i EU

 

 15.04.2020
 
Høring

 

Høringsfrist 26.02.2021
 
Rettsakten tas inn i forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest og er gjeldende i norsk rett

 

 06.04.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kristel Halvorsen Foss seniorrådgiver / veterinær Mattilsynet, Hovedkontoret, seksjon for dyrevelferd Tlf: 22 77 85 25