Dyr på beite

Publisert 25.01.2021     Sist endret 20.04.2022

Dyreier har ansvar for at dyr på beite har det bra.

Mattilsynet har ansvaret for forvaltning av dyrevernloven som også inkluderer dyr på beite. Mattilsynet legger til grunn at dyrevernloven gir adgang til å kreve at dyreeier må treffe tiltak for å skjerme dyr mot konkret rovdyrfare.

Eiere skal orienteres og varsles i god tid før det eventuelt treffes vedtak om at dyr ikke kan slippes på beite eller ikke kan sendes på beite. En veileder er laget for å sikre at Mattilsynet opptrer enhetlig og sørger for likt tilsyn i hele landet og forutberegnelighet. Dette øker rettssikkerheten for småfeeierne. Veilderen finner du under "Gjeldende regelverk" på denne siden.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Faktaark om dyrehelseforskriften PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Produksjonsdyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer