Dyr på beite


Publisert 16.01.2013 | Sist endret 22.01.2013

Dyreier har ansvar for at dyr på beite har det bra.

Mattilsynet har ansvaret for forvaltning av dyrevernloven som også inkluderer dyr på beite. Mattilsynet legger til grunn at dyrevernloven gir adgang til å kreve at dyreeier må treffe tiltak for å skjerme dyr mot konkret rovdyrfare.

Eiere skal orienteres og varsles i god tid før det eventuelt treffes vedtak om at dyr ikke kan slippes på beite eller ikke kan sendes på beite. En veileder er laget for å sikre at Mattilsynet opptrer enhetlig og sørger for likt tilsyn i hele landet og forutberegnelighet. Dette øker rettssikkerheten for småfeeierne. Veilderen finner du under "Gjeldende regelverk" på denne siden.

Mer om dyr på beite

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret

Tilsynsresultater

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev