Lover


Publisert 16.01.2013 | Sist endret 17.11.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) 19.06.2009 97

Regelverk og veiledning