Rapport

Kunnskapsoppsummering: Bruk av strøm på dyr - hva vet vi?

Publisert 18.12.2017     Sist endret 18.12.2017

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet oppsummert aktuell kunnskap om bruk av strøm for å påvirke atferden hos dyr, og hvordan dette påvirker dyrevelferden.

Rapporten finner her: Dyrevelferd ved bruk av strømstøt på dyr 

Hva er undersøkt:

I Norge er det ingen generelle bestemmelser om bruk av strøm til dyr. Det er vanlig, og lovlig, å bruke strømgjerder utendørs. Bruk av en del annet utstyr som utsetter dyr for strømstøt, er enten regulert i forskrift eller ikke tillatt.

VKM har oppsummert vitenskapelig kunnskap om hvordan dyrevelferd påvirkes ved bruk av det utstyret som er mest utbredt i dag. Det vil si vanlige strømgjerder og virtuelle gjerder, ulike elektriske halsbånd, elektrisk kutrener for å holde båsen og kua ren, og elektriske drivstaver for å få dyret til å forflytte seg i slakterier. 

Overleveringsdato:18. desember 2017
Hva er ble funnet:

VKM konkluderer med at strømstøt oppleves ubehagelig for dyr. Hvordan dyrevelferden over tid påvirkes av strømstøt, avhenger av hvor raskt dyret lærer seg å unngå støt, og om dyret opplever at det har kontroll over situasjonen.

VKM konkluderer også med at det er mangelfull vitenskapelig kunnskap om effekten av strøm på dyrevelferd.

Hva skal vi bruke rapporten til?

Denne kunnskapsoppsummeringen er nyttig for oss når vi fører tilsyn med bruk av strømførende utstyr til dyr og vurderer om regelverket er tilstrekkelig.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner