Bier

Publisert 16.01.2013     Sist endret 26.05.2021

Mattilsynet fører tilsyn med at birøktere driver i samsvar med birøktforskriften og pærebrannforskriften. Sistnevnte er en lokal forskrift og gjelder kun i de områdene som inngår i virkeområdet.

Birøkterne har et selvstendig ansvar for å følge regelverket. Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Registrer / oppdater birøktAltinn
Skjema til bruk ved registrering og/eller oppdatering av birøktPDF
Søknad om tillatelse til å flytte bikuberODT
Søknad om dispensasjon fra krav i regelverketAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Produksjonsdyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer