Bier

Publisert 16.01.2013     Sist endret 10.05.2017

Mattilsynet fører tilsyn med at birøktere driver i samsvar med birøktforskriften.

Birøkterne har et selvstendig ansvar for å følge regelverket. Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om dispensasjonAltinn
Søknad om tillatelse til å flytte bikuberODT
Skjema til bruk ved registrering og/eller oppdatering av bigårdPDF