Bier


Publisert 16.01.2013 | Sist endret 21.06.2016

Mattilsynet fører tilsyn med at birøktere driver i samsvar med birøktforskriften.

Birøkterne har et selvstendig ansvar for å følge regelverket. Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.

Mer om bier

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret

Informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om dispensasjonAltinn
Søknad om tillatelse til å flytte bikuberODT
Skjema til bruk ved registrering og/eller oppdatering av bigårdPDF
Søknad om lov til å flytte bier, bimateriale og vokstavlerODT

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev