Bier

Publisert 16.01.2013     Sist endret 14.06.2019

Mattilsynet fører tilsyn med at birøktere driver i samsvar med birøktforskriften.

Birøkterne har et selvstendig ansvar for å følge regelverket. Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.

Høring

Forbudt å importere bier fra tredjestater til visse portugisiske øyer via Norge

Send oss innspill innen: 07.02.2020

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Registrer/oppdater birøktAltinn
Skjema til bruk ved registrering og/eller oppdatering av birøktPDF
Søknad om tillatelse til å flytte bikuberODT
Søknad om dispensasjonAltinn