Regelverksprosess

Forbudt å importere bier fra tredjestater til visse portugisiske øyer via Norge

Publisert 05.11.2019     Sist endret 25.02.2020

EØS-avtalen (direktiv 92/65/EØF) gir Norge og de andre EØS-statene mulighet til å søke om fristatus og tilleggsgarantier for visse dyresykdommer dersom de driver aktiv overvåkning av sykdomssituasjonen.

Med beslutning 2013/503/EU opprettet EU-kommisjonen en liste over land og områder den anerkjenner som fri for varroatose, som er en parasittsykdom på honningbier. Rettsakten fastsetter også tilleggsgarantier i form av forbud mot innførsel av bier og andre varer som kan føre med seg sykdommen til de frie områdene. Fra før står den finske øya Åland og den britiske øya Isle of Man på lista.

Med beslutning (EU) 2019/1895 har EU-kommisjonen føyd til de portugisiske øyene Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel og Terceira på lista. Samtidig er det nedlagt forbud mot innførsel av bier og brukte bikuber og rammer til disse øyene. For å gjennomføre beslutningen i norsk rett kreves endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr. Det vil også medføre at Mattilsynet ved kontroll av bier som ankommer fra tredjestater til EØS over norske grensekontrollstasjoner, må påse at biene ikke skal til noen av de listeførte øyene.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Ny beslutning vedtatt i EU

Beslutning (EU) 2019/1895 som anerkjenner visse portugisiske øyer som fri for varroatose og endrer vedlegget til beslutning 2013/503/EU er vedtatt i EU

November 2019 
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 31.01.2020
Landbruksdirektoratet 07.02.2020
Veterinærinstituttet 20.12.2019

Høring

Mattilsynet gjennomfører høring av utkast til endring i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

 

Høringsfrist 07.02.2020
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 31.01.2020
Landbruksdirektoratet 07.02.2020
Veterinærinstituttet 20.12.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf: 22 77 86 30.