Faktaartikkel

Slik får du en sertifisert bigård

Publisert 26.06.2019     Sist endret 31.03.2020

Bisykdommer kan spres med bier og brukt kubemateriell. Som et forebyggende tiltak krever birøktforskriften at bier og utbygde vokstavler som skal omsettes eller flyttes internt i Norge skal komme fra en sertifisert bigård.

Hva er en sertifisert bigård?

Å ha en sertifisert bigård betyr at bifolkene i alle bigårdene du har innenfor én region eller sone er undersøkt for visse sykdommer, med negativt resultat. 

Undersøkelse for lukket yngelråte, åpen yngelråte, steinyngel og liten kubebille

Bifolkene må undersøkes klinisk for lukket yngelråte, åpen yngelråte, steinyngel og liten kubebille. Undersøkelsen skal gjøres løpet av tidsrommet fra april til september. Det må være forseglet yngel i bifolkene. Minst 20% av alle bifolkene du har må undersøkes. Undersøkelsen skal gjøres uavhengig av hvor i landet bigården(e) er plassert.

Undersøkelse for varroamidd

Hvis bigården(e) er i Region A eller Region B skal bifolkene i tillegg undersøkes for varroamidd. Undersøkelsen skal gjøres med egnet utstyr på én prøve av nedfall fra samtlige kuber. Nedfallet må samles opp ved bruk av diagnosebrett e.l. og ha en kvalitet som gjør at det kan undersøkes med sikkert resultat. Oppsamlingen av nedfallet må foregå over en sammenhengende periode på minst

  1. 6 uker mellom 15. august og 1. desember (naturlig høstnedfall),

  2. 4 måneder i løpet av bienes innesittingsperiode (naturlig vinternedfall), eller

  3. 2 uker mellom 1. april og 30. november, etter at bifolkene har blitt behandlet på tilfredsstillende måte med et middel som er effektivt mot varroamidd (provosert nedfall). Diagnosebrettene e.l. skal ha vært installert i kubene i minst to uker regnet fra behandlingsstart.

Undersøkelse for trakémidd

Hvis bigården(e) er plassert i Sone B2 skal bifolkene i tillegg undersøkes for trakémidd. Undersøkelsen skal gjøres på en prøve av minst 60 fullt utviklede bier, som er tatt jevnt fordelt fra bifolkene. Prøven skal undersøkes ved et laboratorium som er godkjent av Mattilsynet. Det er for tiden NMBU Veterinærhøgskolen.

Prøven må være tatt ut mellom 1. september og 31. mars, og ha en kvalitet som gjør at den kan undersøkes med sikkert resultat. Rekvisisjonsskjema med mer informasjon om uttak og innsending av prøven finner du på nettsiden til NMBU Veterinærhøgskolen

Sertifiserte birøktere kan sertifisere egen bigård

Hvis du er en sertifisert birøkter kan du selv utføre den kliniske undersøkelsen for lukket yngelråte, åpen yngelråte, steinyngel og liten kubebille i dine egne bigårder. Det samme gjelder varroaundersøkelsen. Å ta ut bieprøven som skal undersøkes for trakémidd kan du også gjøre selv, men selve analysen må du få NMBU Veterinærhøgskolen til å gjøre.

Hos Mattilsynet får alle bigårder i utgangspunktet status som «Ikke-sertifisert bigård». Når du har sertifisert bigården din selv, kan du enkelt oppdatere statusen til «Sertifisert bigård» ved å sende inn et elektronisk skjema (det samme som brukes for å registrere bigårdsplasser). I skjemaet velger du da «Egensertifisert bigård» i feltet «Type bigård». For å registrere hvor lenge bigården er sertifisert, fyller du inn dato for når alle nødvendige undersøkelser er uført i feltet «Sertifisert fra». Datoen i feltet «Sertifisert til» blir da automatisk satt to år senere. Hvis du ikke registrerer en ny fra-dato før den registrerte til-datoen utløper, blir bigårdens status automatisk satt tilbake til «Ikke-sertifisert bigård».

Fyll ut skjemaet «Registrer/oppdater birøkt» på Mattilsynets skjematjenester

Andre birøktere kan få bigården sertifisert av Mattilsynet

Hvis du ikke er en sertifisert birøkter, kan du få de nødvendige undersøkelsene utført av Mattilsynet mot et fastsatt gebyr. Størrelsen på gebyret fremgår av forskrift om gebyrer til Mattilsynet.

Å be Mattilsynet utføre undersøkelsene gjør du enklest ved å sende inn et elektronisk skjema (det samme som brukes for å registrere bigårdsplasser). I skjemaet velger du da «Bigård sertifisert av Mattilsynet» i feltet «Type bigård». Mattilsynet vil da kontakte deg for å avtale tidspunkt for sykdomskontroll i bigården. Oppgi gjerne ønsket dato og tidspunkt i skjemaet.

Fyll ut skjemaet «Registrer/oppdater birøkt» på Mattilsynets skjematjenester

Når du får bigården sertifisert av Mattilsynet, er det Mattilsynet som registrerer hvilke datoer sertifiseringen gjelder fra og til. Statusen settes automatisk tilbake til «Ikke-sertifisert bigård» hvis du ikke får bigården sertifisert på nytt før til-datoen utløper.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning