Veiledere

Publisert 16.01.2013     Sist endret 26.05.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til dyrehelseforskriften 13.05.2019 PDF
Veileder til forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap 11.10.2012 PDF

Regelverk og veiledning