Risikovurdering

Mattilsynet vil følge opp risikovurdering om dyrevelferd hos kalkun

Publisert 15.02.2016     Sist endret 12.10.2017

Risikovurderingen om dyrevelferden hos slaktekalkun fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gir viktig informasjon, og er et godt grunnlag for Mattilsynet for å vurdere behov for endringer i regelverket for hold av kalkun, kompetansekrav og tilsynsveiledere for inspektørene.

VKMs riskovurdering "Risk assessment on welfare in turkey" ble overlevert Mattilsynet mandag 15. februar.

Store utfordringer ved dagens driftsform

Mattilsynets inspektører melder om store dyrevelferdsutfordringer ved dagens driftsformer, til tross for at kalkunprodusentene i stor grad overholder regelverket.

Tilsyn som Mattilsynet utførte mellom 2009 og 2013, viste at nesten 40 prosent av de undersøkte kalkunene hadde alvorlige skader på tråputer. I et annet tilsynsprosjekt ble det funnet slike skader i alle flokkene som ble undersøkt, og 13 prosent av flokkene havnet i dårligste kategori.

- Mattilsynet bestilte denne risikovurderingen fra VKM for å få svar på om det er behov for endringer i regelverket for hold av kalkun, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

Se også omtalen fra VKM: Vurdering av risiko for dyrevelferden i konvensjonell produksjon av kalkun

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Pressevakt i Mattilsynet, mobil 469 12 910, eller kommunikasjon@mattilsynet.no
Kristian Hoel, leder for arbeidet med utredningen, VKM,  mobil 991 54 263


Kontaktinformasjon

Pressevakt i Mattilsynet, mobil 469 12 910, eller kommunikasjon@mattilsynet.no
Kristian Hoel, leder for arbeidet med utredningen, VKM,  mobil 991 54 263