Kunngjøring

Ny forskrift om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften)

Publisert 23.07.2020     Sist endret 23.07.2020

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften). Forskriften trådte i kraft 15. juli 2020.

Kort om innholdet i forskriften

Hesteimportforskriften omfatter bl.a.:

  • Liste over tredjestater og områder det er tillatt å importere dyr, sæd, egg og/eller embryo fra
  • Dyrehelsekrav til dyrene, sæden, eggene og embryoene
  • Krav til transporten av dyr
  • Krav til testing og vaksinasjon av dyr og donordyr
  • Krav til identifikasjon av dyr
  • Krav til helsesertifisering av dyrene, sæden, eggene og embryoene

Hesteimportforskriften innebærer ikke store materielle endringer, men oppdaterer og forbedrer regelverket på området.

Mer informasjon

Forskriften på Lovdata: Forskrift om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften)

Se regelverksprosessen her: Vilkårene for tredjelandsimport av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien oppdateres

Mer informasjon om import av hester: Import av hest fra tredjeland (land utenfor EU og EØS) 

Fant du det du lette etter?