Registrering og krav til hestehold i henhold til forskriften om fôrhygiene

Publisert 12.03.2014     Sist endret 14.03.2014
Brun hest som lener seg over et gammelt gjerde
Foto: Colourbox

Krav til registrering følger av Forskrift om fôrhygiene som gjennomfører Fôrhygieneforordning nr 183/2005.

Alt hestehold der en eller flere hester er å anse som et produksjonsdyr som inngår i matkjeden er registreringspliktig. Hvis hesten ikke skal anses som produksjonsdyr må det komme fram i hestepasset at den ikke er beregnet for konsum.  Den ansvarlige for hesteholdet skal la seg registrere og etterleve kravene til god fôrings- og eventuelt fôrproduksjonspraksis..

Formålet med fôrhygieneregelverket er å sikre produksjonen av trygt fôr, god fôringspraksis, sporbarhet og helsemessig trygg mat. For å sikre dette må den ansvarlige ha kontroll og styring.

Registreringsordninger

  • Hestehold som mottar produksjonstilskudd har Mattilsynet allerede registrert via data fra Statens landbruksforvaltning. Disse trenger ikke å gjøre noe aktivt for å la seg registrere.
  • Hestehold som ikke er berettiget produksjonstilskudd skal la seg registrere i Mattilsynets nettbaserte skjematjeneste gjennom skjemaet ”Nytt dyrehold”.
  • Hvis hesteholdet allerede er registrert iht annet regelverk som forvaltes av Mattilsynet, skal det ikke la seg registrere på nytt.

Fôrhygieneforskriftens krav til hestehold

  • Hvis virksomheten produserer fôr skal den tilfredsstille vedlegg I om krav til primærproduksjon av fôrvarer og retningslinjer for god produksjonspraksis.
  • Når det gjelder fôring av hest gjelder vedlegg III om ”god fôringspraksis”. Dvs. at hestehold som baserer seg på bare innkjøpt fôr kun har vedlegg III å forholde seg til. Denne omhandler beiting, krav til stall og fôringsutstyr, fôring og krav til de som har ansvaret for fôring og håndtering.
Fant du det du lette etter?