Hjort


Publisert 16.01.2013 | Sist endret 16.01.2017

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at oppdrettshjort holdes i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, inkludert sporbarhet/identifikasjon. Dette forebygger dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer. Virksomheter/dyreeiere har selv ansvar for å følge bestemmelsene i regelverket.

Viltloven har bestemmelser om hold av vilt i fangenskap, se kapittel III. Viltlovens bestemmelser tilhører Direktoratet for naturforvaltning sitt ansvarsområde.

Det finnes blant annet forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt, se også retningslinjen til denne forskriften.

Viltloven og forskriften finnes under Gjeldende regelverk lenger ned på siden.

Når oppdrettshjort skal slaktes må slaktingen foregår i et godkjent slakteri og slaktene må framstilles for kjøttkontroll.

Mer om hjort

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev