Lokale forskrifter

Publisert 25.02.2019     Sist endret 18.10.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-sone) (Forskrift om soner ved påvisning av CWD) 12.06.2017 734
Forskrift om matloven, Svalbard 01.06.1978 3389

Regelverk og veiledning