Høring: Utkast til VKM-bestilling om asiatisk geithams og japansk kjempeveps

Publisert 27.09.2021     Sist endret 27.09.2021

Asiatisk geithams (Vespa velutina) er en stikkeveps og i slekt med den europeiske geithamsen (Vespa cabro) som finnes her i landet. Den hører opprinnelig hjemme i Asia og finnes i fjellstrøk fra Nord-India til Kina og Indonesia. I 2004 ble Asiatisk geithams påvist i Sørvest-Frankrike og har siden spredt seg.

I Europa er arten sett på som en invaderende art og betraktes som uønsket. Vepsen er et rovinsekt som går til angrep på honningbier og andre insekter, og for honningbier er den asiatiske geithamsen en trussel.

Japansk kjempeveps (Vespa mandarina) er den største av stikkvepsene, og den tilhører også samme slekt som europeisk geithams. Opprinnelig hører den hjemme i tempererte og tropiske områder i Asia og østre deler av Russland, men i 2019 ble den funnet i Nord-Amerika og USA. På folkemunne kalles Japansk kjempeveps også for «morderveps», og vestlige honningbier har ikke noen naturlig forsvarsmekanisme mot denne.

Med denne bakgrunnen, ber Mattilsynet VKM gi en risikovurdering for norsk birøkt og for biologisk mangfold når det gjelder disse to artene av veps.

Gangen i arbeidet går fram av tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring: Utkast til bestilling

 

 05.10.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Karin Lillebostad, avdeling Agder, seksjon dyr og slakteritilsyn, tlf. 22 77 84 66
Julie Enebo Grimstad, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 33