Kompetansekrav i husdyrhold

Publisert 25.01.2021     Sist endret 18.02.2022

Alle som driver med husdyr har et ansvar for at dyrene stelles og håndteres på en måte som gjør at de har det bra og får oppfylt sine behov. Kompetente dyreeiere er kanskje det viktigste virkemidlet for å oppnå god dyrevelferd.

Etter § 6 i lov om dyrevelferd  skal dyreholder sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og kompetent personell. Det er viktig for dyrenes velferd at eier, røktere, avløsere og evt. andre som steller og håndterer dyr, har nødvendige holdninger, kunnskap, og ferdigheter slik at dyrene blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Andre personer som ikke har et direkte ansvar for dyr, men som pga. sin aktivitet kan påvirke velferden hos dyr, for eksempel hovslagere og klauvskjærere, skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører.

Kompetansekravet er utdypet i de ulike husdyrartenes hold –og velferdsforskrifter. Ønsker du for eksempel å vite hvilke krav som stilles til kompetanse for personer som steller og håndterer storfe, må du gå inn på storfe og finne forskrift om hold av storfe under «gjeldende regelverk».

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at kravene til kompetanse i regelverket følges

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Produksjonsdyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer