Faktaartikkel

Krav til kunnskap om dyrehelse når du driver et næringsrettet dyrehold

Publisert 27.06.2018     Sist endret 21.04.2022

Det er krav om at du som driver med næringsrettet dyrehold skal ha oppdatert kunnskap om dyrehelse. Hensikten med de nye reglene er å bevare den unikt gode helsestatusen i norske dyrehold. Friske dyr betyr mindre bruk av antibiotika, og mindre smitte mellom dyr og mennesker.

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Hvem blir omfattet av dette kravet?

Alle som driver et næringsrettet dyrehold må ha oppdatert kunnskap om dyrehelse.

Næringsrettet dyrehold er hold av storfe, sau, geit, svin, oppdrettshjort, pelsdyr og fjørfe i en virksomhet som mottar produksjonstilskudd og / eller har en omsetning som overstiger grensen for å være merverdiavgiftspliktig. Alt hold av kameldyr omfattes av reglene for næringsrettet dyrehold.

Kravet gjelder ikke dyreansamlinger, dyreparker, sirkus og besøksgårder.

Hva betyr dette i praksis?

Dersom du driver et næringsrettet dyrehold så må du ha kunnskap om dyrehelse. Det betyr blant annet at du skal ha kunnskap om:

  • Sykdommer hos dyr
  • Sykdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker
  • Forebyggende tiltak mot smitteoverføring og utvikling av antibiotikaresistens
  • Sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse («one health»)

I praksis betyr dette at du må ha gjennomført et kurs i dyrehelse. Dersom du nettopp har startet et næringsrettet dyrehold må du gjennomføre dette kurset i løpet av det første året du driver med dyr. Tips om aktuelle kompetansekurs kan du for eksempel få gjennom din næringsorganisasjon.

Unntak fra kravet

Du trenger ikke å gjennomføre kurs dersom du kan dokumentere kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere.

Hvorfor krav om kompetanse?

Kunnskap om dyrehelse hos deg som holder dyr er en forutsetning for å kunne oppdage og varsle smittsom sykdom hos dyr. Jo tidligere du oppdager smitte, jo raskere vil en kunne sette i gang tiltak for å hindre at andre dyr og mennesker blir syke. Konsekvensene ved et sykdomstilfelle vil derfor bli mindre, både for deg som produsent og for samfunnet generelt.

Dyr omsettes raskere og mennesker reiser mer enn før. Faren for smitte til dyrehold i Norge har derfor økt. Kunnskap og ansvarlighet hos deg som er produsent er derfor enda viktigere enn før om vi skal beholde den gode statusen vi har på dyrehelse her i landet.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledningPublikasjoner

Regelverk og veiledning