Merking og registrering av produksjonsdyr

Publisert 25.01.2021     Sist endret 25.01.2021

Forflytning av dyr øker risikoen for å spre ulike dyresykdommer. For å være i stand til å spore smitteveger, og for å kunne beskytte mennesker og dyr mot sykdommer, er Mattilsynet avhengig av å kjenne dyrenes identitet og opprinnelse. Det er bakgrunnen for sporbarhetsregelverket, som inneholder krav til merking og registrering av dyr.

Virksomheter og personer som eier produksjonsdyr har og plikt til å registrere dyreholdet sitt i Mattilsynets husdyrregister, via MATS skjematjeneste og innlogging via Altinn. Vesentlige endringer i dyreholdet skal meldes til Mattilsynet.

Dyreholder har selv ansvaret for å følge forpliktelsene i regelverket, og gjennom tilsynsbesøk fører Mattilsynet tilsyn med virksomhetene.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Informasjonark om husdyrregisteret PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Storfepass/Bovine passportPDF
Dyreholdjournal for småfeODT
Dyreholdjournal for storfePDF

Tilsynsresultater

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Produksjonsdyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer