Faktaartikkel

Driftsenhetsregister (dyreholdjournal)

Publisert 08.01.2013     Sist endret 26.04.2019

Sporbarhetsregelverket for storfe, småfe, svin og lama og oppdrettshjort stiller krav om at det skal føres en dyreholdjournal for dyreholdet.

Last ned skjemaet

  •  (PDF)

Dyreholdjournalen skal føres fortløpende, og den er et verktøy som  benyttes for sporing blant annet i forbindelse med utbrudd av smittsomme dyresykdommer.

Se lenker til informasjon om hvilke opplysninger som skal registreres i dyreholdjournalen for de ulike dyreslaga.

Mattilsynet har godkjent dyreholdjournal for storfe fra TINE og Storfekjøttkontrollen og dyreholdjournal for småfe fra Animalia. Disse kan erstatte Mattilsynets skjemaer.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer