Driftsenhetsregister (dyreholdjournal)

Publisert 08.01.2013     Sist endret 26.03.2014

Sporbarhetsregelverket for storfe, småfe, svin og lama og oppdrettshjort stiller krav om at det skal føres en dyreholdjournal for dyreholdet. Dyreholdjournalen skal føres fortløpende, og den er et verktøy som benyttes for sporing blant annet i forbindelse med utbrudd av smittsomme dyresykdommer. For informasjon om hvilke opplysninger som skal registreres i dyreholdjournalen for de ulike dyreslaga, se under.

Fant du det du lette etter?