Hvilke opplysninger skal finnes om storfe i driftsenhetsregisteret/dyreholdjournalen?

Publisert 22.02.2012     Sist endret 17.10.2012

For å kunne ha en oppdatert oversikt over hendelser i dyreholdet, skal det føres et driftsenhetsregister. Ved å føre opplysningene fortløpende i driftsenhetsregisteret, blir det lettere å rapportere til husdyrregisteret på rett dato.

Det er krav i regelverket om at driftsenhetsregisteret skal inneholde følgende opplysninger:

  • Ajourførte opplysninger om hvert enkelt dyrs identifikasjonskode, fødselsdato, kjønn og rase eller farge.
  • For dyr som dør på driftsenheten; datoen for dyrets dødsfall.
  • For dyr som flyttes fra driftsenheten; navnet og adressen til dyreholderen, unntatt transportøren, eller identifikasjonskoden til driftsenheten dyret ble flyttet til, samt dato for flyttingen.
  • For dyr som flyttes til driftsenheten; navnet og adressen til dyreholderen, unntatt transportøren, eller identifikasjonskoden til driftsenheten dyret ble flyttet fra, samt dato for ankomst.
  • Navnet og signaturen til representanten fra Mattilsynet som kontrollerer registeret og datoene for når slik kontroll har funnet sted.

Driftsenhetsregisteret skal oppbevares av dyreholder i minimum 10 år og kunne fremvises for Mattilsynet på anmodning. Plikten til å oppbevare registeret gjelder selv om dyreholdet på driftsenheten opphører.

Fant du det du lette etter?