Krav til dyreholdjournal for svin

Publisert 08.01.2013     Sist endret 08.01.2013

Regelverket for sporing av svin, stiller krav til at følgende opplysninger blir registrert i et dyreholdjournalen innen et døgn etter at hendelsen er skjedd:

  1. produsentnummeret til dyreholdet
  2. antall avvente svin i besetningen,
  3. flytting av svin til og fra besetningen;
  • antall dyr flyttet
  • avsender- eller mottakerbestningens  produsentnummer
  • navn og adresse til dyreholder i avsender- eller mottaker besetningen
  • avgang- og ankomstdato og produsentnummeret eller leverandørnummeret på øremerket eller tatoveringen svinet er merket med. Alternativt opplysninger om at det er umerket smågris som er flyttet.

     4.  ommerking av svin i besetningen. (Gjelder kun ved import av svin fra tredjeland).

Opplysningene skal ajourføres innen et døgn etter at en hendelse skjer.

Dyreholdjournalen skal foreligge i dyreholdet, og på anmodning stilles til rådighet for Mattilsynet. Dyreholdjournalen skal være tilgjengelig i minst 3 år etter at svineholdet opphører.

Fant du det du lette etter?