Faktaartikkel

Ny identifikator i landbruket

Publisert 18.06.2019     Sist endret 09.01.2020

Mattilsynet har gitt storfeprodusenter et nytt nummer til øremerkene som skal tas i bruk fra 1. januar 2020.

Bakgrunnen er at alle storfeprodusenter i hele landet skal få mulighet til å få elektroniske øremerker. Siden dagens nummer på øremerker bygger på kommunenummer ville Regionreformen gjort elektroniske øremerker umulig hvis ikke Mattilsynet gjør dette tiltaket.

Nødvendig endring

I dag brukes produsentnummer for å gi oversikt over dyrehold. Produsentnummeret inneholder blant annet fylkes- og kommunenummeret. Når kommunestrukturen endres får berørte produsenter nytt produsentnummer. Øremerkene på storfe inneholder i dag produsentnummeret. For å kunne få elektroniske øremerker (RF-ID) er det tekniske krav til nummeret.

Nå skal det lages et identifiseringsnummer som er uavhengig av endringer i kommunestrukturen og gir alle produsenter mulighet for elektroniske øremerker på dyrene sine. Storfeprodusentene i Trøndelag har lidd under dette siden sammenslåingen til Trøndelag fylke i 2018. Regionreformen ville medført at ca. 15 000 landbrukseiendommer (besetninger) ville lidd samme skjebne.

Storfe får tilsvarende øremerker som småfe

Småfe har i over ti år blitt merket med syvsifret identifikator (Dyreholds-ID) og femsifret individnummer. Nå blir storfe merket på samme måte.

Storfeet unike identitetsnummer skal fortsatt være tolv siffer. Det kombineres av det nye nummeret som Mattilsynet nå lager og individnummeret. Forskjellen er at de første syv sifrene nå er Dyreholds-ID og de siste fem er individnummeret på dyret. Produsenten kan fortsatt selv velge individnummer når han / hun bestiller øremerker.  

Nye øremerker fra nyttår

Dyr som fødes og merkes fra og med 1. januar 2020 skal ha øremerker med det nye nummeret.

Du skal ikke merke om dyrene dine selv om du får nytt nummer. De skal ha sine gamle merker til de slaktes / dør. Du vil derfor kunne ha dyr med gamle øremerker og dyr med nye øremerker på båsen i mange år fremover.

Det nye nummeret på øremerket må også brukes når du melder hendelser til Husdyrregisteret. Dette gjelder hendelser som for eksempel flytting av dyr, merking og melde fødsel av dyr.

Hvor finner jeg min Dyreholds-ID?

Mattilsynet tildelte dyreholds-IDene 19. november 2019. Samme dag fikk alle storfeprodusentene et digitalt brev med informasjon om den nye dyreholds-ID. Storfeprodusentene finner denne i Mattilsynets skjematjenester.

Hva skjer med produsentnummeret?

Ved årsskiftet vil du som produsent få nytt produsentnummer hvis du blir berørt av endringer i fylkes- og kommunestrukturen:  .

Du kan fortsatt bruke produsentnummeret i dialogen med Mattilsynet og når du benytter Mattilsynets tjenester på nett.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Prosjekteier er Mattilsynets avdelingsdirektør for planter og dyr: Karen Johanne BaalsrudLes mer

Kontaktinformasjon

Prosjekteier er Mattilsynets avdelingsdirektør for planter og dyr: Karen Johanne Baalsrud