Faktaartikkel

Øremerker til produksjonsdyr

Publisert 07.01.2013     Sist endret 30.10.2020

Alle produksjonsdyr i Norge skal merkes med øremerker. For storfe og småfe er det krav om at øremerkene som benyttes skal være godkjente av Mattilsynet.

Det finnes i dag flere godkjente øremerker til produksjonsdyr. I tillegg til ulike typer visuelle merker, har Mattilsynet også godkjent elektroniske øremerker til bruk på småfe og storfe. I 2008 ble det satt i gang et prosjekt med frivillig elektronisk merking av sau, og fra og med 1.1.2011 ble det obligatorisk med elektronisk merking av sau. I Norge finnes det i dag tre produsenter av godkjente øremerker.

Øremerker til produksjonsdyr skal

  • være framstilt av ikke-nedbrytbart materiale
  • ikke kunne forfalskes
  • være lette å lese i hele dyrets levetid
  • være utformet slik at det blir sittende på dyret uten å påføre det lidelse
  • ikke kunne gjenbrukes
  • påskriften skal ikke kunne fjernes

Spesifikke regelverk gjelder for de ulike dyreartene:

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner