Øremerking av lama, alpakka og oppdrettshjort

Publisert 07.01.2013     Sist endret 20.12.2019

Lamadyr (ordet erstattes med lama og alpakka) som er født i Norge skal merkes med et gult øremerke før de er 14 dager gamle, men likevel før de flyttes fra driftsenheten de er født på. Lamadyr anses for å bli flyttet fra driftsenheten også når de slippes på beite.

Oppdrettshjort som er født i Norge skal merkes med et gult øremerke ved første samling etter fødsel, men likevel før de flyttes fra driftsenheten de er født på.

Øremerker skal utformes på en slik måte at de ikke kan gjenbrukes etter fjerning. Informasjonen på merkene skal være forhåndspreget med svart skrift som ikke kan endres.

Øremerket skal være preget med landskoden NO, MT for Mattilsynet eller Mattilsynets logo, produsentnummer og dyrets 4- sifret individnummer.

Merking av dyr som overføres til ny driftsenhet i Norge

Hver gang dyr overføres til en ny driftsenhet i Norge skal dyret merkes med et hvitt øremerke innen 7 dager etter ankomst til den nye driftsenheten, men likevel før det flyttes fra denne. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke skal dette erstattes med et nytt hvitt øremerke.

Erstatningsmerke

Øremerket skal ikke fjernes med mindre merket er blitt uleselig. Dersom dyret mister et merke eller merket blir uleselig, skal dyret merkes med et nytt øremerke med samme farge som det første. Merket skal i tillegg være forhåndspreget med en E som viser at det er et erstatningsmerke. Merket skal være forhåndspreget med NO MT og produsentnummer, og i de tilfellene individnummeret ikke er forhåndspreget skal nummeret påføres med permanent merkepenn av dyreholder.

Merking av importert lama, alpakka og oppdrettshjort

Dyr som er importert fra et land innenfor EØS-området, skal merkes med et lakserødt øremerke innen 7 dager etter innførsel, men likevel før dyret flyttes fra driftsenheten det er innført til. Dyr som innføres til Norge fra tredjeland (utenfor EØS-området),skal merkes med et lakserødt øremerke innen 7 dager etter at dyret passerte veterinær grensekontroll, men likevel før det flyttes fra driftsenheten det er innført til. Øremerke som er påsatt dyret før innførsel til Norge kan fjernes. Merking med lakserødt øremerke kreves ikke dersom dyret innføres direkte til et slakteri og slaktes innen 7 dager etter innførsel.

Fant du det du lette etter?