Faktaartikkel

Øremerking av storfe

Publisert 07.01.2013     Sist endret 25.11.2019

Merking av storfe som er født i Norge

Storfe som er født i Norge skal merkes med et synlig øremerke i hvert øre. Begge øremerkene skal være godkjent av Mattilsynet.

Dyrene skal merkes senest 20 dager etter fødsel, og før de flyttes fra driftsenheten de er født på. Begge øremerkene skal være preget med ordet Mattilsynet, koden MT for Mattilsynet eller Mattilsynets logo, samt dyrets identifikasjonskode. Dyrets identifikasjonskode skal bestå av landskoden NO eller 578 for Norge + de 8 første sifrene i produsentnummeret virksomheten er tildelt av Landbruksdirektoratet + et 4-sifret individnummer dyret er tildelt av Mattilsynet ved bestilling av øremerke (landskode + produsentnummer + individnummer).

Fra 2020 kan storfe også merkes med et alternativt nummer. De syv første sifrene er et nummer produsenten har fått tildelt av mattilsynet Dyrehold-ID i tillegg skal øremerket har et individnummer på 5 siffer.

Merking av importert storfe

Dersom du har kjøpt inn storfe fra et EØS-land eller land utenfor EØS, kontakt ditt lokale Mattilsynkontor for informasjon om hvordan dyrene skal merkes.

Erstatningsmerker

I de tilfellene dyret mister ett eller begge opprinnelsesmerker, skal disse erstattes med forhåndspregede erstatningsøremerker. Dyreeier skal straks bestille erstatningsøremerker når storfe har mistet ett eller begge av opprinnelsesøremerkene. Dersom dyret er innkjøpt, skal ny eier bestille erstatningsøremerke preget med dyrets opprinnelige identifikasjonskode.

I det gamle regelverket som omhandlet merking av dyr, var det muligheter for å merke storfe med et midlertidig reservemerke, der dyreeier selv kunne påføre individnummer, inntil man fikk skaffet et erstatningsmerke. Det er ikke lenger anledning til å benytte denne type øremerker.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer