Rapportering til Husdyrregisteret - Storfe

Publisert 08.01.2013     Sist endret 15.08.2016

Dyreholder, unntatt transportør, skal sørge for at alle forflytninger av dyr til og fra driftsenheten og alle fødsler og dødsfall av dyr på driftsenheten blir rapportert til Mattilsynet. Det er dyreholder selv som er ansvarlig for at opplysningene blir rapporterte inn til Husdyrregisteret innen tidsfristen.

Rapport om forflytning av dyr til eller fra driftsenheten eller dødsfall av dyr på driftsenheten skal avgis innen 7 dager etter at hendelsen fant sted. Rapport om fødsel av dyr på driftsenheten skal avgis innen 7 dager etter at dyret ble merket. Frist for merking av storfe er 20 dager etter fødsel, men likevel før de flyttes fra driftsenheten de ble født på.

Rapporten, med de opplysningene som kreves i § 12 til § 15, i Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv., skal avgis ved dataoverføring til Mattilsynets tilsynssystemer (Husdyrregisteret) eller på skjema som skal levers til Mattilsynet sitt avdelingskontor.

Rapportering kreves ikke dersom kalv dør på driftsenheten før den er merket.

Rapport om fødsel av dyr på driftsenheten, skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og adresse til dyreholderen
 • Produsentnummeret til driftsenheten
 • Dyrets fødselsdato og dato for merking av dyret
 • Dyrets identifikasjonskode (øremerke)
 • Dyrets kjønn, og rase eller farge
 • Mordyrets øremerke

Rapport ved forflytning av dyr til driftsenheten fra annen driftsenhet i Norge,  skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og adresse til dyreholderen
 • Produsentnummeret til driftsenheten
 • Dyrets identifikasjonskode (øremerke)
 • Dato for dyrets ankomst
 • Navnet og adressen til dyreholderen, eller produsentnummeret til driftsenheten dyret ble forflyttet fra

Rapport ved forflytning av dyr til driftsenheten fra annen EØS-stat, skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og adresse til dyreholderen
 • Driftsenhetens identifikasjonskode
 • Dato for dyrets ankomst
 • Dyrets identifikasjonskode
 • Dyrets fødselsdato
 • Dyrets kjønn
 • Dyrets rase eller farge
 • Mordyrets identifikasjonskode eller, hvis det gjelder et dyr som er importert fra en tredjestat, identifikasjonskoden dyret har fått tildelt etter import til EØS, og som henger sammen med dyrets opprinnelige identifikasjonsnummer.
 • Identifikasjonskoden til driftsenheten hvor dyret er født
 • Identifikasjonskodene til alle driftsenheter hvor dyret har vært, samt datoene for hver enkelt forflytning.
 • Identifikasjonskoden til driftsenheten dyret eksporteres fra.
 • Referansenummer på medfølgende helsesertifikat

Rapport ved forflytning av dyr fra driftsenheten, skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og adresse til dyreholderen
 • Produsentnummeret til driftsenheten
 • Dyrets identifikasjonskode (øremerke)
 • Dato for forflytning av dyret fra driftsenheten
 • Navnet og adressen til dyreholderen, eller produsentnummeret til driftsenheten dyret ble forflyttet til
 • Referansenummer på medfølgende helsesertifikat, dersom forflytningen skjer til driftsenhet i en annen EØS-stat

Rapport om dødsfall, inkludert slakting, av dyr på driftsenheten skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og adresse til dyreholderen
 • Produsentnummeret til driftsenheten
 • Dyrets identifikasjonskode (øremerke)
 • Datoen for dyrets dødsfall

Rapportering til husdyrregisteret - Altinnskjema 

 

Fant du det du lette etter?