Rapportering til Husdyrregisteret - Svin

Publisert 08.01.2013     Sist endret 21.03.2017

Når svin flyttes mellom to besetninger i Norge, skal dyreholder i mottakerbesetningen registrere følgende opplysninger i Husdyrregisteret  innen 7 dager etter svinets ankomst:

 • Antall svin som er flyttet
 • Avsenderbesetningens produsentnummer
 • Navn og adresse til dyreholder i avsenderbesetningen
 • Avgang- og ankomstdato
 • Øremerkenummeret eller leverandør nummeret på øremerket svinet er merket med, eller opplysninger om at det er umerket smågris som flyttes

Når svin skal flyttes til en driftsenhet utenfor Norge, skal dyreholder i avsenderbesetningen registrere følgende opplysninger i Husdyrregisteret innen 7 dager etter svinets avgang:

 • Antall svin som er flyttet
 • Mottakerbesetningens identifikasjonskode, eller adresse dersom den ligger i en tredjestat
 • Navn og adresse til dyreholder i mottakerbesetningen
 • Avgang- og ankomstdato
 • Øremerkenummeret eller leverandør nummeret på øremerket svinet er merket med, eller opplysninger om at det er umerket smågris som flyttes
 • Referansenummeret på medfølgende helsesertifikat

Mattilsynets skjematjenester - Raportering til husdyrregisteret 

 

Fant du det du lette etter?