Til deg som både har storfe og småfe - Dyreholds-ID

Publisert 18.11.2019     Sist endret 07.01.2020

Mattilsynet innfører i 2020 dyreholds-Id til storfe. Dyreholds-Id har vært brukt på småfe i over 10 år. Mattilsynets systemer kontrollerer at øremerket er unikt og ikke allerede i bruk. Det betyr at produsenter som både har småfe og storfe må velge ulike nummerserier på dyreartene sau, geit og storfe.

Kontroll av øremerker ved bestilling

Det er ikke et regelverkskrav at identifikasjonsnummer på husdyr skal være unikt på tvers av dyrearter. Mattilsynets systemer er derimot laget slik at det blir kontrollert på tvers av dyreartene storfe, sau og geit. Hvis du forsøker å bestille et nummer som er / har vært i bruk på en annen dyreart, vil du få en feilmelding.

Dette vil i henhold til Mattilsynets oversikt berøre 4 379 produsenter som både har storfe og småfe. For at du som produsent skal få bestilt øremerker må du sørge for å velge ulike nummerserier til individene dine.

Når øremerker kan bestilles på nytt

Øremerker til småfe, som produsenten tidligere har bestilt til 2010-årgangen, blir ikke frigitt og mulig å bestille på nytt før det har gått 10 år siden sist gang de ble bestilt. For produsenter som har vært aktive med småfe i over 10 har vi allerede sett at det gir utfordringer når nye småfemerker skal bestilles. Fra nå vil dette også legge begrensning på hvilke nummer som er tilgjengelige for å bestilles til storfe. Mattilsynet arbeider med å fjerne disse begrensningene i systemet, men inntil videre må produsentene innrette seg etter disse.

Spesielt om bestillingen av øremerker i 2020

Næringen har besluttet at det første sifferet i individnummert for storfe skal være «0». Regelen for småfe er at det første sifferet i individnummeret skal være det samme som det siste nummeret i årstallet. For husdyr født i 2020 betyr det at både småfe og storfe kommer til å bli merket med «0» som første siffer i individnummeret. For produsenter av både småfe og storfe blir det derfor færre individnummerserier å velge blant.

På bakgrunn av dette anbefaler Mattilsynet: Før du bestiller øremerker, sjekk med merkeprodusenten hvilke nummerserier som er ledige til dine husdyr.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer