Pelsdyr

Publisert 16.01.2013     Sist endret 18.10.2019

Det finnes i dag ca. 300 pelsdyrfarmer i Norge som driver med rev eller mink. Antallet farmer har gått drastisk ned fra 1996. I dag er farmene færre, men har gjerne flere dyr. Antallet dyr er avhengig av prisen på skinn i markedet, det kan være tale om opp til 50 000 dyr i en farm. 

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at mink og rev holdes i samsvar med regelverket. Det kan være krevende å føre tilsyn med så store enheter, og pelsdyrnæringen er den husdyrproduksjonen som har hatt mest tilsyn i forhold til størrelse. Næringen har vært omstridt i det siste, men inntrykket er at det gjennomsnittlige nivået når det gjelder dyrevelferd er blitt gradvis bedre.

Dyreeier er selv ansvarlig for å følge regelverket.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om dispensasjon fra krav i regelverketAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Produksjonsdyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer