Faktaartikkel

Regler og anbefalinger ved stevner, utstillinger, kåringer og andre dyreansamlinger

Publisert 03.12.2018     Sist endret 16.10.2020
Foto: Colorbox

Når dyr fra ulike besetninger er samlet, kan smittsomme sykdommer lett spres til mange. Dyreansamlinger er en risiko, og det er derfor svært viktig å tenke forebyggende smittevern dersom du arrangerer eller deltar på dyreansamlinger.

"Dyreansamlinger" kan være treninger, stevner, konkurranser, kåringer, løp mm. Du som arrangerer dyreansamlinger må oppfylle kravene i regelverket.

Krav til arrangøren

Dyrehelseforskriften gir bestemmelser om tiltak mot sykdom hos alle ulike dyreslag. Hensikten er å hindre spredning av sykdom mellom dyr, men også fra dyr til mennesker. Dyreansamlinger skal arrangeres på en måte som i størst mulig grad hindrer smitteoverføring (se § 10 i dyrehelseforskriften).

Enhver organisert samling av hester fra flere ulike staller regnes som en dyreansamling. Kravene gitt i § 10 av forskriften gjelder allikevel ikke for små lokale treningssamlinger der et fåtall hester fra staller i et mindre geografisk område samles over kortere tid.

Arrangør av dyreansamlingen skal sende en melding til Mattilsynet om arrangementet senest 7 dager før det finner sted. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  • stedet, omfanget og tidsrommet for dyreansamlingen
  • dyreartene og andre nødvendige opplysninger om dyra som deltar på dyreansamlingen
  • antallet dyr av hver art som deltar på dyreansamlingen
  • planlagte tiltak for å hindre smitteoverføring under dyreansamlingen

Videre skal dyreansamlingen være smittemessig skilt fra permanente dyrehold. Dette betyr i utgangspunktet at tilreisende hester ikke skal stalles opp i en stall der hjemmehørende hester stalles opp. Vi har forståelse for at dette kan være utfordrende å få til i praksis. En slik oppstalling kan allikevel tillates dersom det gjøres tiltak som forebygger smittespredning (kompensoriske tiltak). Eksempel på slike tiltak kan være at de tilreisende hestene oppstalles i en egen del av stallen, bruk av tett vegg mellom boks for tilreisende- og hjemmehørende hest, bruk av eget utstyr til tilreisende hester, klesskift og håndvask, hindre direkte eller indirekte kontakt mellom tilreisende- og hjemmehørende hest mm.

Dersom tilreisende- og hjemmehørende hester oppstalles i samme stall, så skal de kompensatoriske tiltakene beskrives i meldingen om dyreansamlingen til Mattilsynet.

Melding til Mattilsynet kan skrives ved å fylle ut skjema angitt på denne siden og sendes på mail til postmottak@mattilsynet.no. Husk å skrive i mailen hvor arrangementet skal finne sted, slik at mailen videresendes til riktig lokalkontor.

Skjema for melding om dyreansamling til Mattilsynet 

Anbefalinger om smitteforebygging

Du må ta forhåndsregler for å unngå at din egen eller andre hester på en dyreansamling skal bli syke. Bare friske hester kan delta på slike samlinger. Har hesten feber, neseutflod, diaré eller andre symptomer på sykdom må den bli hjemme.

Ulike sykdommer smitter på ulike måter. For hesteinfluensa og kverke er dråpesmitte vanligste smittevei. Smittestoff skilles ut i små dråper i utåndingslufta som pustes inn av en frisk hest. Smitten kan også overføres gjennom fôr, vann, krybber, utstyr mm. MRSA kan smitte ved direkte kontakt mellom dyr og mennesker, eller gjennom støvpartikler og utstyr. Salmonellabakterier skilles ut med avføring og smitter andre hester ved at de får bakterier inn i munnen gjennom for eksempel forurenset fôr.

På dyreansamlingen må du sørge for minst mulig direkte og indirekte kontakt med andre hester. Vask hendene grundig i lunkent vann og såpe mellom hver hest du tar på. Bruk medbrakt utstyr til din egen hest. Dersom du må låne utstyr, så sørg for å vaske og desinfisere det først. Ha med eget greip. Hold hestemøkk i hestehengeren eller legg den på anvist sted. Bruk egen drikkebøtte til egen hest. Unngå å dyppe vannslangen i drikkevannet.

Dersom hesten skal oppstalles på stevnet, så sørg for at det gjøres på en måte som innebærer minst mulig risiko for smitte. Det beste er om hesten ikke stalles opp i samme bygning som hjemmehørende hester. Boksen skal være vasket og desinfisert før bruk. Unngå å gå inn til andre hester før du går inn til egen hest uten å vaske hender og skifte skotøy mellom boksene. Sørg for at veggen mellom boksene er tett, slik at hestene ikke kan ha direkte kontakt.

For flere råd om smitteforebyggende tiltak, se de generelle prinsippene i Dyrehelseforskriften.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer