Sau og geit

Publisert 16.01.2013     Sist endret 16.10.2020

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at sau og geit holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, inkludert sporbarhet / identifikasjon. Dette forebygger dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer.

Virksomheter / dyreeiere har selv ansvar for å følge bestemmelsene i regelverket.

Norge er i dag delt inn i fire småferegioner, og det er forbudt å flytte småfe over regiongrensene. Det er også forbudt å flytte hunndyr av småfe mellom besetninger uten tillatelse fra Mattilsynet.

Småfebesetninger deles inn i fem ulike klasser avhengig av hvor lenge de har vært overvåket for skrapesyke (TSE). De aller fleste er i TSE klasse 3, og det er en forutsetning for å kunne flytte småfe. Se egne veiledere om dette.

Høring

Nytt regelverk for åpenhet i risikoanalysen

Send oss innspill innen: 13.01.2021

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Brev til småfeeiere 2020 PDF
Faktaark om dyrehelseforskriften PDF