Sau og geit

Publisert 16.01.2013     Sist endret 11.02.2019

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at sau og geit holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, inkludert sporbarhet/identifikasjon. Dette forebygger dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer.

Virksomheter/dyreeiere har selv ansvar for å følge bestemmelsene i regelverket.

Det er forbud mot å flytte småfe over fylkesgrensen. Videre er det er forbudt å flytte hunndyr av sau. Småfebesetninger deles inn i fem ulike klasser avhengig av hvor lenge besetningen har vært overvåket. Besetninger i den høyeste klasse (5) har best overvåkningsstatus for TSE. Se egne veiledere om dette.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00