Sau og geit

Publisert 16.01.2013     Sist endret 15.03.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Mædi-utbrudd

Les om det pågående utbruddet på sau. 

Besøk de nye småfesidene våre!

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Veileder til dyrehelseforskriften Hyperlink
Faktaark om dyrehelseforskriften PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev