Sau og geit

Publisert 16.01.2013     Sist endret 15.08.2018

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at sau og geit holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, inkludert sporbarhet/identifikasjon. Dette forebygger dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer.

Virksomheter/dyreeiere har selv ansvar for å følge bestemmelsene i regelverket.

Det er forbud mot å flytte småfe over fylkesgrensen. Videre er det er forbudt å flytte hunndyr av sau. Småfebesetninger deles inn i fem ulike klasser avhengig av hvor lenge besetningen har vært overvåket. Besetninger i den høyeste klasse (5) har best overvåkningsstatus for TSE. Se egne veiledere om dette.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om dispensasjonAltinn
Transportdokument for sau og geitPDF
Dyreholdjournal for småfeODT
Overføring av småfePDF
Innmelding av døde produksjonsdyrNettskjema

Tilsynsresultater