Sau og geit

Publisert 16.01.2013     Sist endret 21.03.2019
Alle dyrehold med småfe skal ha en oppdatert dyreholdjournal på bruket. Dyreholdjournalen kan føres manuelt eller på datamaskin.
Les mer

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at sau og geit holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, inkludert sporbarhet/identifikasjon. Dette forebygger dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer.

Virksomheter/dyreeiere har selv ansvar for å følge bestemmelsene i regelverket.

Det er forbud mot å flytte småfe over fylkesgrensen. Videre er det er forbudt å flytte hunndyr av sau. Småfebesetninger deles inn i fem ulike klasser avhengig av hvor lenge besetningen har vært overvåket. Besetninger i den høyeste klasse (5) har best overvåkningsstatus for TSE. Se egne veiledere om dette.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Faktaark om dyrehelseforskriften PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev