Sau og geit

Publisert 16.01.2013     Sist endret 22.10.2021

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at sau og geit holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, inkludert sporbarhet / identifikasjon. Dette forebygger dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer.

Virksomheter / dyreeiere har selv ansvar for å følge bestemmelsene i regelverket.

Norge er i dag delt inn i fire småferegioner, og det er forbudt å flytte småfe over regiongrensene. Det er også forbudt å flytte hunndyr av småfe mellom besetninger uten tillatelse fra Mattilsynet.

Småfebesetninger deles inn i fem ulike klasser avhengig av hvor lenge de har vært overvåket for skrapesyke (TSE). De aller fleste er i TSE klasse 3, og det er en forutsetning for å kunne flytte småfe. Se egne veiledere om dette.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Brev til småfeeiere 2020 PDF
Faktaark om dyrehelseforskriften PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Produksjonsdyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer