Lokale forskrifter

Publisert 16.01.2013     Sist endret 19.03.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone) 16.09.2019 1122
Forskrift om soner for forebygging av fotråte, Aust-Agder, Hordaland og Rogaland 23.08.2010 1210
Forskrift om matloven, Svalbard 01.06.1978 3389

Regelverk og veiledning