Faktaartikkel

Krav til dyreholdjournal for småfe

Publisert 08.01.2013     Sist endret 26.04.2019

Regelverket for merking, registrering og rapportering av småfe, setter krav til at alle dyreholdere, unntatt transportører skal ha et ajourført driftsenhetsregister (dyreholdjournal) og hvilke opplysninger dette registeret skal inneholde:

  • Opplysninger om hvert enkelt dyrs øremerke ( gjelder ikke kje som er født og skal slaktes i Norge før de er 12 måneder gamle), evt. hvitt øremerke for innkjøpte individ, fødselsdato, rase og identifikasjonskodene til foreldredyrene.

  • Opplysninger om dyr som flyttes fra besetningen: antall dyr som flyttes, transportørens navn, registreringsnummer på transportmiddel, mottakers navn og adresse, produsentnummer/ dyreholds-ID og avreisedato. Alternativt kan dyreholdjournalen inneholde en kopi av kjøreseddel fra slakteri dersom den inneholder overnevnte opplysninger.

  • Opplysninger om dyr som flyttes til besetningen: antall dyr som flyttes, avsenderens navn, adresse og produsentnummer/ dyreholds-ID og ankomstdato.

  • Opplysninger om dyr som dør på i besetningen: øremerke og dato.

  • Opplysninger om kontakt med dyr fra andre besetninger: dato for slik kontakt og produsentnummer / dyreholds- ID til kontaktbesetning.

  • Opplysninger om værer og bukker som brukes i avl.

  • Opplysninger om kontroll av dyreholdjournalen: Navn og signatur til representant fra Mattilsynet som kontrollerer dyreholdjournalen, og dato for kontroll.

  • Opplysninger om mottatte øremerker.

Dyreholdjournal skal oppbevares av dyreholder i minimum ti år og kunne fremvises for det lokale Mattilsynet på anmodning. Plikten til å oppbevare dyreholdjournal og gjelder selv om dyreholdet opphører.

Mattilsynet har godkjent dyreholdjournal for småfe fra Animalia. Denne kan erstatte Mattilsynets skjema.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les merPublikasjoner

Les mer