Tilsynsrapport

Medisinbruk i sauebesetninger (2014)

Publisert 24.04.2014     Sist endret 24.04.2014

Ingen ulovlige medisiner og ingen store mengder medisiner av noe slag. Det er det generelle inntrykket etter at Mattilsynet i Rogaland og Agder har vært på tilsyn i 87 større sauebesetninger.

Distriktskontorene i Rogaland og Agders gjennomførte tilsynene i fjor. Hensikten var å skaffe oversikt over medisinbruken i lammingsperioden, og i forbindelse med at dyra beiter i utmark. Tilsynene var ikke varslet på forhånd.

Oppfølging av veterinærer

I noen områder hadde veterinærer gitt ut medisin til produsentene, i tilfelle noen av sauene skulle bli syke. Dette var blitt gjort uten medisinavtaler eller medisinregnskap. De aktuelle veterinærene vil bli fulgt opp av distriktskontorene.

Veterinærer skal ha tydelige rutiner på hvordan de skriver ut og gir ut medisiner til småfebesetninger, inkludert hva slags oppfølging og kontroll veterinæren har av dyreeieren som medhjelper.

Mangler helsekort

Ett annet funn i tilsynsprosjektet er at en del sauebesetninger ikke har gode nok medisinregnskap. All medisinsk behandling, både egenbehandling og veterinærbehandling, skal registreres i helsekortet til hvert enkelt dyr.

Småfeprodusenter som ikke har helsekort for sauene i orden, har fått pålegg fra Mattilsynet om å få på plass helsekort med oversikt over sykdommer og behandlinger.

Noen saueprodusenter bruker veterinær lite. Mange avliver heller dyret når det er sykt, enn å tilkalle veterinær.

Fant du det du lette etter?