Faktaartikkel

Rapportering til Husdyrregisteret - Småfe (sau og geit)

Publisert 08.01.2013     Sist endret 11.12.2018

Dyrehelseregelverket stiller følgende krav til deg som driftsansvarlig når det gjelder innrapportering til Husdyrregisteret:

Registrering av dyrehold med småfe

For dyrehold med småfe plikter driftsansvarlig å rapportere opplysninger om dyreholdet til Mattilsynet, blant annet opplysninger om dyreholdets plassering, adresse, driftsansvarliges navn og adresse, dyreart, produksjonsform (type drift), kapasitet, mengde dyr og visse fasiliteter.

Registrering ved mottak av sau eller geit til dyreholdet

Driftsansvarlige skal innen en frist på sju dager melde opplysninger om flytting av dyr i Husdyrregisteret (via Mattilsynets skjematjeneste).  Se brukerveiledning for pålogging til Mattilsynets skjematjenester

For småfe (sau eller geit) som flyttes til dyreholdet, skal det registreres:

  • Mottakende dyreholds produsentnummer eller DyreholdsID. Dette er normalt den som er pålogga.
  • Avgivende dyreholds produsentnummer eller DyreholdsID.
  • Antall dyr som flyttes
  • Dato for forflytningen

Det er mottakende dyrehold som skal registrere forflytningen. Det er en forutsetning for flyttemeldingen at den aktuelle flyttingen er «lovlig». Se faktaartikkel om flytting av småfe.

Rapportering til Husdyrregisteret - Altinnskjema

 

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer