Faktaartikkel

Skal du flytte, kjøpe eller selge småfe (sau, geit, vær, bukk, lam, kje)?

Publisert 27.06.2018     Sist endret 20.09.2021

Flyttebegrensninger på småfe er et effektivt tiltak mot spredning av alvorlige sykdommer.

Småferegioner

Region 1: Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

Region 2: Sogn og Fjordane og Hordaland, unntatt kommunene Etne og Sveio.

Region 3: Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland, Aust- og Vest Agder.

Region 4: Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Regelverket for flytting av småfe er komplisert. For å gjøre regelverket lettere å forstå har vi laget et flytskjema for flytting av småfe og en skjematisk oversikt.

Dersom du ønsker å flytte, kjøpe eller selge småfe (sau, geit, vær, bukk, lam, kje) må du være klar over at:

  1. Det er forbudt å flytte hunndyr av sau og geit fra en besetning til en annen

  2. Det er forbudt å flytte småfe mellom småferegionene (se faktaboks) og ut av områder som har hatt skrapesjuke

  3. I noen områder er det i tillegg egne soneforskrifter som setter ytterligere begrensninger på flytting av småfe

  4. Du kan søke om unntak fra forbudene.

Les mer i veileder for flytting av småfe.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Les merPublikasjoner

Regelverk og veiledning

Les mer