Faktaartikkel

Tilsyn med flytting av småfe i 2020

Publisert 03.04.2020     Sist endret 07.04.2020
Sauer på beite
Foto: Colourbox.com

Reglene for flytting av småfe skal hindre smitte. Mattilsynet vil i 2020 føre tilsyn med at småfeprodusenter oppfyller de kravene som gjelder for flytting av småfe.

Begrensninger for flytting av småfe mellom besetninger er det mest effektive tiltaket vi har for å begrense spredning av alvorlige smittsomme sykdommer hos småfe. Det er derfor viktig at du som småfeprodusent følger reglene for flytting av småfe.

Dette ser vi etter

Tilsynet skal ha fokus på følgende:

 • At reglene for flytting av småfe er oppfylt
 • At du har merket dyrene som er flyttet på riktig måte
 • At du har rapportert flyttingen av dyrene til Mattilsynet

Samtidig som vi gjennomfører tilsyn med dette kommer vi til å føre tilsyn med at du oppfyller regelverk for merking, registrering og rapportering av småfe. Vi ønsker også å informere deg om Skrapesjuke og TSE-klasser.

Dette bør dere være forberedt på

Å kunne legge frem dokumentasjon på følgende:

 • nødvendig dokumentasjon på eventuell flytting av småfe til besetningen din (egenerklæring, veterinærattest og eventuell tillatelse til flyttingen)
 • dyreholdjournal
 • rapportering til Husdyrregisteret.
 • Vi vil samtidig veilede deg om følgende krav:
  o Småfe som blir flyttet skal alltid følges av et transportdokument
  o Den som mottar nye småfe skal rapportere flyttingen til Mattilsynets skjematjeneste

 

Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?Hvilke prøver skal vi ta?
Hele landetFra midten av februar til og med desember 2020.Opptil 10 % av alle småfebesetninger i NorgeEtterlevelse av dyrehelseforskriften og forskrift om merking, registrering og rapportering av småfeIngen prøvetaking fra Mattilsynet.

 

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle småfebesetninger i landet. Alle bør likevel være forberedt på å få tilsyn.

Det er lurt om du på forhånd har gjennomgått rutinene dine for å sikre at regelverket blir etterlevd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig når inspektørene kommer på besøk. Du kan også spørre Mattilsynet før eller under tilsynet dersom du er i tvil om hvordan regelverket skal tolkes.

Mattilsynet har laget informasjon om hvilke regler som gjelder for flytting av småfe. Her finner du også flytskjema for flytting av småfe og veileder for flytting av småfe Veileder for flytting av småfe

Ta gjerne kontakt med din lokalavdeling i Mattilsynet for nærmere spørsmål på telefon 22 40 00 00

Fant du det du lette etter?