Storfe


Publisert 16.01.2013 | Sist endret 29.06.2017
Alle dyrehold med storfe skal ha en oppdatert dyreholdjournal på bruket. Dyreholdjournalen kan føres manuelt eller på datamaskin.
Dyreholdjournal for storfe (PDF)

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at storfe holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse samt sporbarhet/identifikasjon. Dette arbeidet avslutter og forebygger dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer.

Virksomheter/enkeltpersoner som har ansvar for/holder eller på annen måte har storfe i sin varetekt, har selv ansvar for å følge bestemmelsene i regelverket.

Mer om storfe

Endring av bestemmelser om prionsykdommer grunnet forbedret BSE-status i Polen, Skottland og Nord-Irland (TSE høring 3-2017)

Send oss innspill innen: 27.10.2017

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Dyreholdjournal for storfePDF
Søknad om dispensasjonAltinn

Tilsynsresultater

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev