Storfe

Publisert 16.01.2013     Sist endret 28.06.2018
Alle dyrehold med storfe skal ha en oppdatert dyreholdjournal på bruket. Dyreholdjournalen kan føres manuelt eller på datamaskin.
Dyreholdjournal for storfe (PDF)

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at storfe holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse samt sporbarhet/identifikasjon. Dette arbeidet avslutter og forebygger dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer.

Virksomheter/enkeltpersoner som har ansvar for/holder eller på annen måte har storfe i sin varetekt, har selv ansvar for å følge bestemmelsene i regelverket.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Dyreholdjournal for storfePDF
Søknad om dispensasjonAltinn
Innmelding av døde produksjonsdyrNettskjema