Forskrifter

Publisert 16.01.2013     Sist endret 15.05.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest 01.11.2018 145
Forskrift om næringsmessig transport av dyr 08.02.2012 139
Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt (Forskrift om sporbarhet og merking av storfe) 09.07.2010 1131
Forskrift om velferd for produksjonsdyr 03.07.2006 885
Forskrift om hold av storfe 22.04.2004 665
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd (Forskrift om oksesæd) 06.10.2003 1242
Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (Dyrehelseforskriften) 27.06.2002 732
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe (Forskr. om dyrehelsemessige betingelser storfe) 25.03.2002 305
Forskrift om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe 25.01.2018 102
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe (Forskrift om handel med embryo av storfe) 31.12.1998 1486
Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomsten av salmonella hos levende storfe og svin (Forskrift om salmonella hos levende dyr) 31.01.1995 107
Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander (Forskrift om forbud mot innførsel av dyr m.m.) 02.07.1991 507
Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard (Forskr. om innførselsforbud til Svalbard) 31.08.1988 744
Forskrift om å fjerne horn på dyr 20.11.1976 1

Regelverk og veiledning