Hva skjer i de svinebesetningene som er smittet?

Publisert 19.06.2014     Sist endret 20.06.2014

I 2012 ble det for første gang oppdaget antibiotikaresistente stafylokokkbakterier (LA-MRSA) i norske svinebesetninger. Mattilsynet følger nå opp alle de besetningene som har fått påvist bakterien. Besetningene blir tømt for dyr, vasket og desinfisert, og følges nå opp med nye prøver. Samtidig blir det tatt prøve alle større svinebesetninger i Norge, for å kartlegge hvor utbredt bakterien er.

Fakta om LA-MRSA

  • LA-MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. I 2014 har det blitt tatt prøver av alle større svinebesetninger i Norge. Prøvene viste at det finnes lite LA-MRSA i Norge, og det ble satt i gang tiltak for å fjerne smitten i alle de besetningene som var smittet.

  • LA-MRSA er ikke spesielt sykdomsfremkallende hos gris, men den kan smitte både fra gris til menneske og fra menneske til gris.

  • LA-MRSA kan smitte fra griser til mennesker, men gir sjelden alvorlige infeksjoner hos friske personer.

  • Det er viktig å hindre at LA-MRSA spres til helseinstitusjoner, da LA-MRSA kan få konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse. Disse kan da få infeksjoner med resistente bakterier som kan være vanskeligere å behandle.

  • Et høyt forbruk at antibiotika fører til økt resistens hos bakterier. Høyt forbruk av antibiotika kan også bidra til at LA-MRSA lettere etablerer seg og spres i en besetning. På den måten kan et høyt forbruk bidra til en høyere forekomst av LA-MRSA hos dyr. I Norge har vi generelt god dyrehelse, og det brukes lite antibiotika og andre medisiner i husdyrproduksjonen sammenlignet med andre land.

  • Helsemyndighetene er bekymret for at LA-MRSA blant griser skal spre seg. Hvis det skjer vil det bli nødvendig med egne forholdsregler i forkant av sykehusinnleggelse for alle som er i regelmessig kontakt med dyrene.

  • Disse personene må da undersøkes for LA-MRSA før de kan behandles. Hvis de er smittet må det settes i verk tiltak som hindrer spredning innad på sykehuset.

Tiltak i besetninger med smitte

Per 20. juni 2014 har det totalt vært 24 besetninger som har fått påvist bakterien, fem purkebesetninger og 19 slaktegrisbesetninger. Av disse er det kun tre som foreløpig ikke har gjennomført sanering, dette vil bli gjennomført om kort tid. Sanering innebærer at besetningen tømmes for dyr og desinfiseres. Nye prøver tatt i besetningene etter at saneringen er gjennomført har alle vært negative, med unntak av to. Disse to besetningene saneres på nytt. Den ene besetningen er en reinfeksjon, og i den andre leter Mattilsynet etter årsaken til at smitten ikke ble fjernet første gang. Dette er også et stort og utfordrende arbeid for Mattilsynet. Alle besetninger som har fått påvist smitte følges opp, i tillegg til alle besetninger som har vært i kontakt med de som har fått påvist smitte. Flere av besetningene har et stort kontaktnett.

Tar prøver av alle større svinebesetninger

Samtidig med at Mattilsynet gjennomfører bekjempelsestiltak i besetninger som har fått påvist smitte, blir det gjort en omfattende kartlegging av hvor utbredt bakterien er. Mattilsynet er i gang med å ta prøver i alle svinebesetninger som har mer enn ti purker, til sammen nærmere tusen besetninger.

Dette gjør Mattilsynet for å få en oversikt over hvor utbredt LA-MRSA er i den norske svinepopulasjonen.

Krevende tid

Dette er en krevende og vanskelig tid for de svineprodusentene som må gjennom prøvetagning og sanering, og mye er usikkert. Det er første gang dette gjøres i Norge og Norge er det eneste landet i verden som prøver å utrydde bakterien etter at den først har kommet. Dette er nybrottsarbeid, og innsatsen mot LA-MRSA sak har høy prioritet både hos Mattilsynet, folkehelsemyndighetene og svinenæringen.

Bredt samarbeid

Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og svinenæringen samarbeider nå om å nå den felles målsetningen om å utrydde LA-MRSA fra norske svinebesetninger. En utredning av de økonomiske og praktiske konsekvensene er en del av dette arbeidet.

Les mer hos Animalia: Svinenæringen støtter målet om å utrydde LA-MRSA

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: kontakt Mattilsynets pressevakt på tlf: 46912910

Publikumshenvendelser: kontakt ditt nærmeste distriktskontor på tlf: 22400000Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: kontakt Mattilsynets pressevakt på tlf: 46912910

Publikumshenvendelser: kontakt ditt nærmeste distriktskontor på tlf: 22400000