Hvorfor sjekker Mattilsynet svinebesetninger for LA-MRSA?

Publisert 19.06.2014     Sist endret 19.06.2014

I løpet av mars, april og mai har Mattilsynet undersøkt over tusen norske svinebesetninger for antibiotikaresistente LA-MRSA-bakterier. Hensikten har vært å få en oversikt over hvor mye LA-MRSA som finnes i norske svinebesetninger.

Fakta om LA-MRSA

  • LA-MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. I 2014 har det blitt tatt prøver av alle større svinebesetninger i Norge. Prøvene viste at det finnes lite LA-MRSA i Norge, og det ble satt i gang tiltak for å fjerne smitten i alle de besetningene som var smittet.

  • LA-MRSA er ikke spesielt sykdomsfremkallende hos gris, men den kan smitte både fra gris til menneske og fra menneske til gris.

  • LA-MRSA kan smitte fra griser til mennesker, men gir sjelden alvorlige infeksjoner hos friske personer.

  • Det er viktig å hindre at LA-MRSA spres til helseinstitusjoner, da LA-MRSA kan få konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse. Disse kan da få infeksjoner med resistente bakterier som kan være vanskeligere å behandle.

  • Et høyt forbruk at antibiotika fører til økt resistens hos bakterier. Høyt forbruk av antibiotika kan også bidra til at LA-MRSA lettere etablerer seg og spres i en besetning. På den måten kan et høyt forbruk bidra til en høyere forekomst av LA-MRSA hos dyr. I Norge har vi generelt god dyrehelse, og det brukes lite antibiotika og andre medisiner i husdyrproduksjonen sammenlignet med andre land.

  • Helsemyndighetene er bekymret for at LA-MRSA blant griser skal spre seg. Hvis det skjer vil det bli nødvendig med egne forholdsregler i forkant av sykehusinnleggelse for alle som er i regelmessig kontakt med dyrene.

  • Disse personene må da undersøkes for LA-MRSA før de kan behandles. Hvis de er smittet må det settes i verk tiltak som hindrer spredning innad på sykehuset.

Forekomsten av LA-MRSA er liten i Norge. Hvis det likevel påvises LA-MRSA i noen av de undersøkte besetningene vil Mattilsynet iverksette tiltak for å fjerne smitten, slik at den ikke sprer seg videre. Mattilsynet har tro på at dette vil stoppe spredningen av LA-MRSA i Norge.

Grunnen til at Mattilsynet går så grundig til verks for å få has på spredningen av LA-MRSA er for å hindre at mennesker blir smittet. Smittede griser kan nemlig spre smitte videre til mennesker.

Ambisiøs strategi

Mattilsynet har tatt prøver i alle svinebesetninger som har mer enn 10 purker, til sammen 1150 besetninger. Det er forventet at dette vil gi en god indikasjon på hvor utbredt LA-MRSA er i den norske svinepopulasjonen. Dette er en ambisiøs strategi. Ingen land har gjennomført en så omfattende bekjempelse av LA-MRSA i svinebesetninger før.

Hva skjer der det påvises LA-MRSA?

Både Mattilsynet og kommunehelsetjenesten vil følge opp besetninger som får påvist smitte. Mattilsynet vil gi eierne pålegg om å tømme besetningen for dyr og grundig vask og desinfeksjon av husdyrrom. Det vil også bli forbudt å føre dyr ut av besetningene og eier må sørge for å ha gode rutiner for smittevernet i besetningen. Eventuelle kontaktbesetninger vil også bli fulgt opp. Kommunehelsetjenesten vil undersøke de personene som har vært i kontakt med dyrene.

Les mer om LA-MRSA:

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt: 46 91 29 10
Publikumshenvendelser: Ditt nærmeste distriktskontor

 Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt: 46 91 29 10
Publikumshenvendelser: Ditt nærmeste distriktskontor