Faktaartikkel

Tilsyn med velferd for svin i 2021

Publisert 18.02.2020     Sist endret 17.08.2020
Gris i grisefjøs
Gris i grisefjøs.  Foto: Mattilsynet

Alle detaljer omkring hvilke regelverkskrav vi skal se nærmere på for tilsyn av svin er ikke klarlagt. Mer informasjon kommer i løpet av høsten.

Dette ser vi etter

Du bør være forberedt på å kunne vise

  • hvordan syke og skadde dyr håndteres og behandles
  • hvordan dyr avlives ved behov, 
  • hvilke rutiner du har for bruk av strø og tildeling av aktivitets- og rotemateriale,
  • hvordan du sørger for at purkene dine får tilstrekkelig redebyggingsmateriale, og når dette gis før forventet grising.
  • hvorvidt det elektriske anlegget og brannalarmanlegget i fjøs med slaktegris kontrolleres tilstrekkelig av fagperson
  • informasjon om hvem som utfører kastrasjon av gris

I tillegg bør du være forberedt på at andre aktiviteter knyttet til disse forholdene kan bli vurdert, som for eksempel rutiner for å vurdere om syk og skadd gris er egnet til transport.

Dersom det blir oppdaget åpenbare brudd på andre bestemmelser enn de som tilsynskampanjen omfatter, vil Mattilsynet følge opp disse også.

 

Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?
Hele landet1. januar 2021 - 31. desember 2021Et representativt antall av svinebesetningene, som velges ut tilfeldig.Etterlevelse av regelverket for hold av svin

 

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle svinebesetninger i landet. Alle bør likevel være forberedt på å få tilsyn.

Det er lurt om du på forhånd har gjennomgått rutinene dine for å sikre at dyrevelferdsregelverket blir etterlevd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig når inspektørene kommer på besøk. Du kan også spørre Mattilsynet før eller under tilsynet dersom du er i tvil om hvordan regelverket skal tolkes.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning