Veiledere

Publisert 12.11.2020     Sist endret 18.01.2022

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om hold av svin 28.07.2020 PDF
Veileder om tildeling av aktivitets- og rotemateriale til gris 30.04.2020 PDF
Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport 05.04.2017 PDF

Regelverk og veiledning