Spørsmål og svar

Hva gjør svinenæringen selv for å bedre velferden?

Publisert 06.11.2020     Sist endret 18.01.2021

Etter funnene i svinekampanjen i Rogaland i 2017, har næringen gjort en innsats for å bedre dyrevelferden for gris. Det er startet et eget dyrevelferdsprogram for gris, som ble forskriftsfestet som nye krav i holdforskriften for svin av Landbruks- og matdepartementet 10. juni 2020. For at velferden skal bli varig bedre for grisen, er det avgjørende at næringen lykkes med sitt velferdsprogram.

Landbruksorganisasjonene har satt i gang med mindre bonderinger der bøndene møtes og snakker om dyrevelferd.

Fant du det du lette etter?