Spørsmål og svar

Hvordan kan du som er svinebonde forberede deg til inspeksjonen?

Publisert 06.11.2020     Sist endret 22.01.2021

Vi har laget denne nettsiden for at du som er svinebonde skal finne all informasjon om tilsynskampanjen på ett sted. Her finner du blant annet informasjon om:

  • hvordan og hvorfor for vi gjennomfører tilsynskampanjen
  • hvilke krav i regelverket for dyrevelferd for griser vi sjekker under inspeksjonen
  • hvordan eventuelle brudd på regelverket blir vurdert og forvaltningsmessig fulgt opp av Mattilsynet
  • hvordan en inspeksjon med dyrevelferd foregår

Du kan også få informasjon om tilsynskampanjen i møter Mattilsynet gjennomfører med næringen sentralt og lokalt.

Det er også laget en fagstøtte til inspektørene, som også kan være nyttig for deg som bonde. I denne kan du blant annet lese mer om: 

  • hva Mattilsynet kan komme til å se på og spørre om under inspeksjonen
  • hvordan Mattilsynet vurderer om regelverket er oppfylt
  • eksempler på hvordan Mattilsynet normalt følger opp ulike observasjoner.

Se fagstøtte for inspektører 

Fant du det du lette etter?