Spørsmål og svar

Vi ønsker å vite hvordan du opplevde inspeksjonen – hva spør vi om?

Publisert 06.11.2020     Sist endret 12.11.2020

Etter tilsynet får du en sms med 4 spørsmål fra fra Mattilsynet med lenke til en brukerundersøkelse. Svarene bruker vi til å forbedre oss, og vi ønsker at så mange som mulig svarer. Svarene kan ikke spores til bonde eller inspektør.

Du får 4 spørsmål:

  1. Ved starten av tilsynet ga vi deg informasjon om hva vi skulle se på?
  2. Ved avslutningen av tilsynet forklarte vi hva vi hadde observert?
  3. Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med gjennomføringen av dette tilsynet?
  4. I hvilket fylke ble tilsynet gjennomført?
Fant du det du lette etter?