Tamrein

Publisert 16.01.2013     Sist endret 03.09.2020

Hold av tamrein skiller seg fra hold av andre produksjonsdyr. Tamrein er delvis ville, lever ute i naturen hele året og flytter mellom vinter- og sommerbeiter. Tamrein fôres under normale forhold ikke, men reineierne har plikt til å sørge for nok mat til sine dyr. Selv om reinen lever fritt i naturen, skal dyrene følges opp av reineieren.

Høring

Nytt regelverk for åpenhet i risikoanalysen

Send oss innspill innen: 13.01.2021

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om dispensasjon fra krav i regelverketAltinn
Døde produksjonsdyrNettskjema