Reise med fugler, gnagere og kaniner til Norge

Publisert 10.04.2018     Sist endret 14.07.2020

Det er viktig at dyr som reiser over landegrensene ikke fører med seg smittsomme sykdommer og at ulovlig handel forhindres. Derfor er det strenge regler for å innføre dyr til Norge. Å reise med kjæledyrene sine, såkalt ikke-kommersiell innførsel, er likevel tillatt på litt enklere vilkår enn de som gjelder for kommersiell import av de samme dyreartene.

Ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr

Dyrehelsemessige vilkår for ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr følger av kjæledyrforskriften.

Både fugler, gnagere og kaniner kan være kjæledyr. Følgende fuglearter regnes likevel aldri som kjæledyr:

 • Høns
 • Kalkuner
 • Perlehøns
 • Ender
 • Gjess
 • Vaktler
 • Duer
 • Fasaner
 • Rapphøns
 • Strutsefugler

Som kjæledyr regnes heller aldri gnagere eller kaniner som er beregnet til næringsmiddelproduksjon.

Innførselen av kjæledyr regnes som ikke-kommersiell dersom målet ikke er å selge eller overdra eiendomsretten til dyrene. Innførselen må i tillegg være utløst av eierens behov for å reise til Norge og skje i tidsrommet fem dager før til fem dager etter eierens ankomst. Kjæledyrene må enten være i følge med eieren eller en annen fysisk person som har eierens skriftlige fullmakt til å reise med dyrene på sine vegne i dette tidsrommet.

Antall dyr

Tre eller færre

Etter kjæledyrforskriften er ikke-kommersiell innførsel av tre eller færre fugler, kaniner eller gnagere tillatt dersom dyrene følges av et identifikasjonsdokument. Dokumentet skal oppfylle bestemte krav til format, layout og språk og være utstedt av en autorisert veterinær i avsenderlandet. Dokumentet skal ikke utstedes før avreise fra Norge.

Dokumentet skal bestå av et helsesertifikat der veterinæren bekrefter at han har foretatt en klinisk undersøkelse av dyrene og funnet at de ikke viser tegn på sykdom. Dokumentet skal være supplert med en erklæring fra eieren eller personen med fullmakt om at forflytningen er ikke-kommersiell. Identifikasjonsdokumentet er gyldig i 10 dager etter utstedelse. Ved sjøtransport forlenges dette tidsrommet med sjøreisens varighet.

Unntak

 • Kravet om helsesertifikat gjelder ikke for ikke-kommersiell innførsel av fugler som ikke tilhører papegøyefamilien fra EØS-stater. Slike fugler trenger kun å følges av erklæringen fra eieren eller personen med fullmakt.
 • Kravet om identifikasjonsdokument gjelder ikke for ikke-kommersiell innførsel av tre eller færre gnagere fra EØS-stater.

Mer enn tre dyr

Etter kjæledyrforskriften er ikke-kommersiell innførsel av mer enn tre fugler, kaniner eller gnagere til Norge tillatt dersom dyrene oppfyller vilkårene for kommersiell import av slike dyr fastsatt i forskrift om handel med dyr.

Grensekontroll

Etter kjæledyrforskriften er ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr fra EU-medlemsstatene, Andorra, Sveits, Færøyene Gibraltar, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino og Vatikanstaten tillatt over alle grensepasseringssteder. Det er ikke nødvendig å kontakte Mattilsynet ved innreise, men den som reiser med dyrene må likevel være beredt på å vise fram dyrene og nødvendig dokumentasjon for kontroll.

Ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr fra andre områder eller land er kun tillatt over Oslo Lufthavn eller Storskog. Innførsel fra Svalbard kan i tillegg skje over Tromsø Lufthavn, Tromsø Havn eller Bodø Havn. Den som reiser med dyrene skal kontakte Mattilsynet på innreisestedet og vise fram dyrene og nødvendig dokumentasjon for kontroll. Mattilsynet bør varsles minst 48 timer før ankomst for å unngå lang ventetid før kontrollen kan gjennomføres.

Gardermoen (Oslo)
Telefon: (+47) 22 77 79 00
BIP-gardermoen@mattilsynet.no

Storskog (Kirkenes)
Telefon: (+ 47) 78 97 00 40 / (+ 47) 95 77 91 21
BIP-Storskog@mattilsynet.no

Tromsø (havn og lufthavn) og Bodø (havn)
Telefon: (+47) 22 40 00 00
postmottak@mattilsynet.no

Fremmede og trua dyrearter

Innførsel av eksotiske gnagere og kaniner er forbudt.

Disse artene regnes likevel ikke som eksotiske:

 • Tamkanin (Oryctolagus cuniculus)
 • Chinchilla (Chinchilla laniger)
 • Marsvin (Cavia porcellus)
 • Gullhamster (Mesocricetus auratus)
 • Campells (stripet) dverghamster (Phodopus campellii)
 • Roborovski dverghamster (Phodopus roborovskii)
 • Russisk (sibirsk/vinterhvit) dverghamster (Phodopus sungorus)
 • Dverghamster krysning (Phodopus campellii x sungorus)
 • Kinesisk hamster (cricetulus griseus)
 • Domestisert rotte (Rattus norvegicus)
 • Domestisert mus (Mus musculus)
 • Ørkenrotte (Meriones unquiculatus)
 • Degu (Octodon degus)

Les mer om å reise med eksotiske dyr til Norge

Innførsel og utsetting av fremmede organismer reguleres av forskrift om fremmede organismer, hjemlet i naturmangfoldloven. Som hovedregel krever innførsel av organismer tillatelse etter forskriften, men det er gjort flere unntak fra dette.

Les mer om CITES-krav for reise med visse fugler, hybridkatter og reptiler

En rekke arter er også omfattet av CITES-regelverket, som innebærer krav om eksport- og/eller importtillatelse.

Les mer om CITES- regelverket hos Miljødirektoratet.

Mer om reise med fugler, gnagere og kaniner til norge

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Oversikt over krav til privat innførsel av kjæledyr PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Reise med kjæledyr til Norge Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer