Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 20.06.2016     Sist endret 25.10.2012
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av hund, katt og flygehund fra Malaysia og Australia 04.01.2001 7

Regelverk og veiledning