Hva må du tenke på før du reiser med hund i Europa?

Publisert 26.08.2013     Sist endret 20.09.2016

Før du tar med deg hunden din på reise, er det en hel del du bør tenke på for å forhindre at hunden utsettes for smitte. Mange smittsomme hundesykdommer er mer vanlige i andre land enn i Norge.

For hunder som skal reise til Norge fra et EU-land, kreves det identitetsmerke og gyldig rabiesvaksinasjon, samt behandling mot revens dvergbendelorm. Hunden skal ha et hundepass der alle opplysningene skal være utfylt av en veterinær.

Skal du ut og reise med kjæledyret ditt?

Alvorlige smittsomme sykdommer hvor regelverket stiller spesifikke krav ved innførsel

De norske innførselsreglene sørger først og fremst for å hindre innslipp av

Begge disse sykdommene er zoonoser (sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker). Verken rabies eller revens dvergbendelorm finnes i Norge, og det er viktig å hindre innførsel.

Veterinær skal attestere behandlingene mot bendelorm i hundens pass. En smittet hund innebærer en direkte smitterisiko for omgivelsene. Personer (særlig små barn) og dyr i eget hushold vil være spesielt utsatt.

Alvorlige smittsomme sykdommer hvor regelverket ikke stiller spesifikke krav ved innførsel

Det er viktig å være oppmerksom på at hunder også kan være smittet av andre alvorlige infeksjonssykdommer som det offentlige ikke regulerer ved innførsel.

  •     Leishmanios (Leishmania infantum)
  •     Hjerteorm (Dirofilaria immitis)
  •     Den brune hundeflåtten (Rhipicephalus sanguineus)
  •     Monocytær ehrlichiose (Ehrlichia canis)
  •     Babesios (Babesia canis, B. gibsoni)
  •     Hepatozoonose (Hepatozoon canis)
  •     Leptospirose (bl a L. canicola och L. Icterohaemorrhagiae)
  •     Brucellose (Brucella canis)
  •     Valpesjuke
  •     Sporotrichose

En del av disse sykdommene gir ikke symptomer før lenge etter at hunden er blitt smittet. Ansvaret for å forebygge at hunden får alvorlige sykdommer hviler på dyreeier. Før du tar med deg hunden din på reise bør du derfor tenke på hvilke tiltak du kan gjøre for å minske risikoen for at hunden din utsettes for smitte.

Kontakt eventuelt også veterinæren din for råd om smittebeskyttelse og egnede forebyggende medisiner.

Spesielt om Leishmaniose

Leishmaniose hos hund utvikles nesten alltid til en alvorlig systemsykdom og død. Infeksjonen krever som regel livslang behandling. Det finnes ingen sikker behandling som kan gjøre hunden helt frisk.

Ved tilbakeføring etter reise og import av hunder fra Middelhavsområdet bør man derfor være oppmerksom på muligheten for at hunden kan være smittet av leishmaniaparasitten. På reise bør hunden beskyttes mot myggangrep og holdes innendørs ved skumring og natt, bruk myggnett om nødvendig. Insektavvisende preparater kan forskrives av veterinær.

Leishmaniose er en gruppe B-sykdom og forekomst av eller mistanke om leishmaniose må derfor rapporteres umiddelbart til Mattilsynet.

Andre infeksjonssykdommer

De tre sykdommene HCC (smittsom leverbetennelse), valpesjuke og parvo finns utbredt over hele verden, og uvaksinerte hunder risikerer å bli smittet, også i Norge. Vaksinasjon mot disse tre sykdommene anbefales til samtlige hunder.

Fant du det du lette etter?